334

“วัตถุ” ทำให้คนหลงใหล ไม่เว้นแม้กระทั้ง “วัตถุมงคล”

Advertisements

332

รักท่านอย่างพ่อและผู้มีพระคุณจะเป็นการปกป้องท่าน

รักท่านอย่างเจ้าชีวิตและเทพยดาจะเป็นการทำลายท่านเสียเอง